MIN BADMINTON, DIN BADMINTON, VÅR BADMINTON

Haninge BMK verkar för att alla i Haninge Kommun skall kunna spela badminton, oavsett förutsättningar. Genom egna aktiviteter, eller att vi deltar i av andra anordnad aktivitet. Vi har delat in vår i några olika delar som vi ser leda fram till att finna glädjen i att tävla.

  • Lära badminton är till för dig som vill lära dig grunderna för att fortsätta in i träna badminton eller eget spel.  
  • Träna badminton är till för dig som kan grunderna och vill träna för att kunna deltaga i tävlingar. 
  • Tävla badminton är till för dig som vill möta andra i match och utvecklas genom detta. 

Lära badminton

I lära badminton genomför vi två olika aktivitetstyper.  
  • Pröva-på-badminton anordnar vi på skolloven där barn och unga tillsammans med föräldrar kan pröva på badminton. Racket, bollar och utbildade tränare finns på plats. 
  • Badmintonskola anprdnar vi för unga i alla åldrar som vill lära dig spelets grunder, fördelade över delområdena greppa, serva, slå, röra, spela, uppträda, utrusta, kunna och tävla. 
För att deltaga i pröva-på-badminton behövs inget medlemskap, men det vill vi att ni har i vår badmintonskola vilket då också innebär att ni är försäkrade. Se vårt kalendarium för tider och platser.

Träna badminton

Träna badminton är till för dig som vill utvecklas vidare genom tävlingsförberedande träning. Våra träningsgrupper följer den åldersindelning som används av Stockholm- och Svenska Badmintonförbunder med U9 - U11 - U13 - U15 - U17 och U19. U står för under så exempelvis U15 är till för de som är under 15 år. För de som passerat U-klasser finns sedan C - B och A-klass. 

  • Badmintonträningen bygger på ett tematiskt upplägg i 3 veckorsblock där vår huvudtränare tillsammans med övriga tränare utformat innehållet i dessa block. Exempel är att vi under ett block kan träna serve och backhand, för att i ett kommande block träna backhand och fotarbete. 
För att deltaga i träna badminton vill vi att ni är medlemmar, vilket då innebär att ni är försäkrade. Se vårt kalendarium för tider och platser.

Tävla badminton

Tävla badminton är till för dig som vill tävla och representera Haninge BMK i tävlingar anordnade av Stockholms- eller Svenska Badmintonförbundets regi. Alla tävlingar samplaneras av en tävlingsgrupp inom Stockholms Badmintonförbund där vi försöker se till att junior-, ungdoms- och seniortävlingar inte krockar. Haninge BMK står som samarrangör av tävlingar tillsammans med Stockholms- och Svenska Badmintonförbundet. Med klubbens nuvarande åldersstruktur satsar vi på deltagande i U9 till U19. 

  • Pröva-på-tävlingen Yonex 08-Cup genomförs av Stockholms Badmintonförbund, runt om i Stockholm och i samarbete med Stockholms badmintonklubbar. 3 tillfällen under höstterminen och 5 tillfällen under vårterminen. 
  • Svenska Badmintonförbundets tävlingar anordnas nationell. De tävlingar vi valt ut är de som passar våra den situation vi är i och ger oss möjlighet att slussa ungdomar vidare från pröva-på-tävling och vidare in i tävlingssystemen. 
Vi kräver inte att ni som tävlar skall deltaga i träna badminton, men ser gärna det. Vi vill att ni är medlemmar i Haninge BMK och att vi i samband med det löser en tävlingslicens som Haninge BMK står för. Deltagandet i Yonex 08-Cup bekostas av Haninge BMK men deltagandet i Svenska Badmintonförbundets tävlingar bekostar du själv. Vi fakturerar dig deltagaravgift i efterhand. Se vårt kalendarium för tider och platser.