Badminton för alla i Haninge Kommun – oavsett förutsättningar

Haninge Badmintonklubb är till för dig som vill spela badminton, oavsett om du är ny i sporten eller har tidigare erfarenhet. Haninge Badmintonklubb är en förening, vilket innebär att det är du som medlem som är med och utvecklar badminton i Haninge Kommun. Under rubriken vilka vi är kan du läsa om vår resa och att vi idag är en helt medlemsstyrd förening. Vi välkomnar alla som vill detsamma som vi, oavsett om du är ny i sporten eller har tidigare erfarenhet och vi tänker att det finns plats för dig ur flera perspektiv.
  • Som spelare, oavsett om du är ny i sporten eller har tidigare erferenhet.
  • Som tränare, med tidigare bakgrund som detta eller en vilja att utvecklas år detta håll.  
  • I kansli, något som vi ser som yrkesmeriterande. Att driva en förening är som att driva ett företag. 
  • I Styrelse, som ordförande, kassör, sekreterare eller ledamot får vi agera som förtroendevald av klubbens medlemmar.