Yonex 08-Cup

Yonex 08-Cup

Yonex 08-Cup är Stockholms Badmintonförbunds tävling riktad till er som är nya eller har begränsad erfarenhet av badmintontävlingar. Barn och unga, föräldrar och medföljande, arrangerande klubbar och hallar - alla som är nya har möjlighet att lära sig hur det är att deltaga i, vara medföljande till eller arrangera en tävling och ta del av den glädje detta medför. Stockholms Badmintonförbund lägger stor vikt vid att tävlingen skall hålla god kvalité – fastän för nya ska det var på riktigt - man har satt några kvalitetskriterier för detta:

· Tid: Ett deltagande skall hållas till under 4 timmar.

· Matcher: All matchlottning sker på plats efter registrering, så att strykningar undviks och den som kommer får spela minst 3 matcher. Tävlingen är dessutom avsedd för spelare som är nya i sporten, så har man som spelare vunnit eller gått till slutspel vid ett antal tillfällen, så skall man flytta till nästa tävlingsnivå.

· Pris: Alla deltagare får pris, oavsett om man går till ett slutspel eller ej.

· Regler och räkning: Varje match följer badmintonens regelverk och det finns matchprotokoll och siffervändare med. Reglerna gås även igenom i början av varje tävling.

Läs mer om Yonex 08-Cup på Stockholm Badmintonförbunds hemsida. För tider och platser se kalendariet.

  

Svenska Badmintonförbundets juniortävlingar

Svenska Badmintonförbundet anordnar juniortävlingar i klasserna U9 till U19 nationellt. Vi har valt ut att deltaga i några tävlingar i Stockholm och att göra en längre utflykt till annan ort under hösten och en på våren.

1.5.2.1 Tävlingskalender HT-2023

Månad Vecka Datum Tävling/Var 

Augusti V. 33 19 - 20 Komet Junior Järfälla 

September V. 36 09 - 10 Skogås Junior Skogås 

Oktober V. 39 30 - 01 Spåret Ungdom Enskede 

Oktober V. 40 07 - 08 Täby Ungdom Täby 

Oktober V. 43 28 - 29 Komet Junior Järfälla 

December V. 49 09 - 10 Sollentuna Junior Sollentuna 

Februari V. 05 Kista Junior Kista

Februari V. 07 Botkyrka Junior Botkyrka 

Mars V. 09 Sollentuna Junior Sollentuna

April V. 17 Komet Junior Järfälla

April V. 18 Skogås Junior Skogås 

Maj V. 21 Komet Junior Järfälla 


Korpen stockholm

Korpen Stockholm anordnar seriespel för motionärer som bygger på att vi deltager som ett lag. Läs mer under om detta på Korpen Stockholm.