Om vårt årsmöte

Haninge BMK har sitt årsmöte i början på februari. Till årsmötet välkomnar vi alla och det sänds ut en verksamhetsberättelse, en budget för det kommande verksamhetsåret och en verksamhetsplan innan mötet. 

Om våra styrelsemöten

Haninge BMK har två styrelsemöten per verksamhetsår. Styrelsemöte I hålls i maj/juni och där träffas vi för att dra erfarenheter av den gågna höst- och vårterminen och planera för den kommande höst- och vårterminen. Styrelsemöte II hålls i november/december och där träffas vi för att justera planering inför vårtermin och sommar.