Om vårt årsmöte

Haninge BMK har sitt årsmöte i början på februari. Till årsmötet välkomnar vi alla och det sänds ut en verksamhetsberättelse, en budget för det kommande verksamhetsåret och en verksamhetsplan innan mötet. 

Om våra styrelsemöten

Haninge BMK har fyra styrelsemöten per verksamhetsår, två under vårterminen och två under höstterminen. Styrelsemöte 2 och 4 planerar vi för kommande vår- och hösttermin och vid 1 och 3 följer vi upp pågående verksamhet.